ยูโร

EUR = 1.05 USD
-0.007736 (-0.73%)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวาน

ปอนด์สเตอร์ลิง 

GBP = 1.22 USD
-0.009275 (-0.75%)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวาน

เยนญี่ปุ่น

JPY = 0.007345 USD
-0.00005352786826182 (-0.72%)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวาน

หยวนเหรินหมินปี้ 

CNY = 0.15 USD
-0.000343 (-0.23%)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวาน